Particuliere klanten met zonnepanelen die energie leveren aan hun energieleverancier, kunnen door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de BTW. Met andere woorden, deze klanten kunnen de BTW voor de aanschaf en installatie van hun zonne-energiesysteem terug vragen.

De Belastingdienst merkt een particulier aan als BTW ondernemer als deze voldoet aan de voorwaarden dat er regelmatig en tegen vergoeding stroom wordt terug geleverd aan het energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruik aansluitingen (3x80A). De installatie is opgeleverd of in gebruik genomen na 20 juni 2013.

Er is sprake van een vergoeding wanneer de klant een bedrag betaald krijgt van het energiebedrijf voor de door hem/haar geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Ook in dit geval ontvangt de klant een vergoeding voor de door hem/haar geleverde stroom. Het maakt geen verschil of de klant een slimme meter heeft of een analoge meter.

Een klant hoeft zich alleen aan te melden als ondernemer als hij/zij wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die is betaald voor de aanschaf én installatie van de zonnepanelen. Voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over de omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dit is de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling.

Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat deze klant heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW wet).

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Als de klant ondernemer is voor de stroom die hij/zij aan het energiebedrijf levert moet er BTW worden berekent over het bedrag dat hiervoor aan het energiebedrijf in rekening wordt gebracht. Ook moet er dan in de meeste gevallen BTW worden voldaan over de stroom die via de zonnepanelen wordt opgewekt en rechtstreeks wordt verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is hoeft dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te worden voldaan.

Als de klant bijvoorbeeld in totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover:
2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40

Als daarnaast 1.000 kWh zelf wordt verbruikt is hierover:
1.000 x 0,19* x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal dus € 69,30)

Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft dit BTW-bedrag niet op aangifte te worden voldaan (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft de klant nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

Er zijn bedrijven die tegen een vergoeding de complete BTW teruggave voor je klant regelen, maar het is ook prima zelf te doen via de Belastingdienst.

*Het bedrag van € 0,19 is en geschat bedrag. Het bedrag dat aan het energiebedrijf moet worden betaald voor de ingekochte stroom per kWh, inclusief de nergiebelasting maar exclusief de BTW moet worden gehanteerd.

Bron: www.belastingdienst.nl